ست رومیزی
کد: ۱۹۷۶

مورد تبلیغاتی: این محصول کلایی تزئینی و کاربردی برای میز کار محسوب می شود که با خرید آن به  میز خود نظم میدهید.