ست رومیزی
کد: ۱۹۱۳

مورد تبلیغاتی: این محصول کالایی تزئینی و کاربردی برای میز کار محسوب می شود که با خرید آن به میز خود نظم میدهید.