ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۴۶

مورد تبلیغاتی: یکی از تاثیر گذارترین هدایای تبلیغاتی ساک دستی است که میتواند برای حمل هدایای دیگر استفاده گردد و از دیگر مزایای آن می توان به جایگزینی مناسب این ساک ها به جای پلاستیک های مخرب محیط زیست اشاره کرد.

سایر توضیحات: سایز ۳۰* ۴۰ و ۵۰*۵۰ کف کاست دار