ساعت دیواری
کد: ۵۱۲۴

مورد تبلیغاتی: ساعت دیواری وسیله ای تزئینی و پراهمیت برای تمامی افراد در محیط های مختلف است.

سایر توضیحات: قاب فلزی با روکش کروم (رزگلد) و اعداد برجسته