ساعت دیواری
کد: ۵۱۲۴

Young woman sitting on back of old flatbed truck.

مورد تبلیغاتی: ساعت دیواری وسیله ای تزئینی و پراهمیت برای تمامی افراد در محیط های مختلف است.

سایر توضیحات: قاب فلزی با روکش کروم (نقره ای) و اعداد برجسته