ساعت دیواری
کد: ۵۱۰۲GB

مورد تبلیغاتی: ساعت دیواری وسیله ای تزئینی و پراهمیت برای تمامی افراد در محیط های مختلف است.

سایر توضیحات: از جنس چوب، پاندول دار