جلد کارت اعتباری
کد: ۱۷۴۵

تحویل با چاپ: سه روز کاری می باشد.

جنس: چرم

مورد تبلیغاتی:عدم پراکندگی کارت ها و دسترسی سریع به آنها