لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل

فلش کارتی 1884-s

فلش کارت
کد: ۱۸۸۴

مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: پازلی و طرح اختصاصی

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش کارت 1885-s

فلش کارت
کد: ۱۸۸۵

مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: طرح اختصاصی و OTG

0
1+
اشتراکادامه مطلب
فلش 1882-s

فلش
کد: ۱۸۸۲

جنس: ۱۸۸۲ چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1849-s

فلش
کد: ۱۸۴۹

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1881-s

فلش
کد: ۱۸۸۱

 جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1848-s

فلش
کد: ۱۸۴۸

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1880-s

فلش
کد: ۱۸۸۰

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: با قابلیت ...

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1879-s

فلش
کد: ۱۸۷۹

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: با قابلیت ...

0
0
اشتراکادامه مطلب