فلش مموری فلزی

فلش 1882-s

فلش
کد: ۱۸۸۲

جنس: ۱۸۸۲ چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1849-s

فلش
کد: ۱۸۴۹

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1881-s

فلش
کد: ۱۸۸۱

 جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1848-s

فلش
کد: ۱۸۴۸

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1880-s

فلش
کد: ۱۸۸۰

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: با قابلیت ...

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش 1879-s

فلش
کد: ۱۸۷۹

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد. سایر توضیحات: با قابلیت ...

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش مموری کد: 1850

فلش مموری
کد: ۱۸۵۰

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش مموری کد: 1846

فلش مموری
کد: ۱۸۴۶

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش مموری کد 1845

فلش مموری
کد: ۱۸۴۵

جنس: فلزی چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش مموری کد 1844

فلش مموری
کد: ۱۸۴۴

جنس: فلز چاپ: لیزر مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای هدیه گیرنده باشد.

0
0
اشتراکادامه مطلب
فلش مموری کد: 1843

فلش مموری
کد: ۱۸۴۳

جنس: فلز چاپ: لیزر سایر توضیحات: با قابلیت اتصال به موبایل مورد تبلیغاتی: این حافظه علاوه بر راحتی در حمل و به ارائه گذاشتن سریع اطلاعات ،در برابر شوک حرکتی نیز مقاوم است و می تواند گزینه بسیار پرکاربردی برای ...

0
0
اشتراکادامه مطلب