ساک خرید

آوا گرافیک در راستاي حمایت از نه گفتن به پلاستیک و حمایت از طبیعت سبز سعی در ترویج جایگزینی مناسب و با داوام دارد. به همین خاطر ساك دستی‌های پارچه ای و کاغذی را به صاحبان صنایع و فروشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند، که از مزایای آن میتوان تنوع در رنگ و چاپ، برند سازي گسترده و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین کاهش تخریب محیط زیست را نام برد.

همه ساک دستی اختصاصی ساک دستی پلاستیکی ساک دستی سوزنی ساک دستی گراف ساک دستی واتر
ساک دستی سوزنی 1946-s
ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۴۶
0
ساک دستی اختصاصی - کد: 1942
ساک دستی اختصاصی
کد: ۱۹۴۲
0
ساک دستی سوزنی- کد: 1945
ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۴۵
1+
ساک دستی سوزنی- کد: 1944
ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۴۴
0
ساک دستی سوزنی- کد: 1941
ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۴۱
1+
ساک دستی سوزنی- کد: 1938
ساک دستی سوزنی
کد: ۱۹۳۸
0
ساک دستی واتر- کد: 1939
ساک دستی واتر
کد: ۱۹۳۹
2+
ساک دستی گراف- کد: 1937
ساک دستی گراف
کد: ۱۹۳۷
0
ساک دستی گراف- کد: 1936
ساک دستی گراف
کد: ۱۹۳۶
0
ساک دستی گراف- کد: 1935
ساک دستی گراف
کد: ۱۹۳۵
1+
ساک دستی گراف- کد: 1934
ساک دستی گراف
کد: ۱۹۳۴
3+
ساک دستی پلاستیکی - کد: 1933
ساک دستی پلاستیکی
کد: ۱۹۳۳
0
ساک دستی پلاستیکی - کد: 1932
ساک دستی پلاستیکی
کد: ۱۹۳۲
0
ساک دستی پلاستیکی- کد: 1931
ساک دستی پلاستیکی
کد: ۱۹۳۱
0
ساک دستی پلاستیکی - کد: 1930
ساک دستی پلاستیکی
کد: ۱۹۳۰
0